Воскресенье, 20.10.2019, 11:56
Приветствую Вас Гость

Торгово - промышленный портал

 "Промтехснаб"

Главная » 2015 » Июнь » 3 » Актуальні питання щодо спрощеної системи оподаткування
10:57
Актуальні питання щодо спрощеної системи оподаткування

Головне управління ДФС у Київській області

З платниками податків, зборів спілкувався начальник Головного управління ДФС у Київській області Олександр Базанов.

Пропонуємо вашій увазі відповіді на актуальні запитання щодо спрощеної системи оподаткування.

Запитання: Чи обов'язково платнику єдиного податку мати первинні документи на придбаний товар?

Відповідь:

Фізичні особи – підприємці - платники єдиного податку зобов’язані забезпечити зберігання первинних документів на підставі яких заповнювалися дані книги обліку доходів або книги обліку доходів та витрат, що використовувалися для складання податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця, або інші первинні документи, які використовуються для складання податкової звітності по іншим податкам і зборам – у разі їх сплати. Такі первинні документи зберігаються не менш як 1095 днів з дня подання податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця або іншої податкової звітності, для складення якої вони використовуються.

За незбереження первинних документів до платників єдиного податку можуть бути застосовані штрафи відповідно до п. 121.1 ст. 121 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

При відсутності первинних документів на товари (роботи, послуги), придбані платником єдиного податку, у разі виявлення факту щодо неутримання податку на доходи фізичних осіб при виплаті доходу громадянам до платників податків застосовуються штрафні санкції, як до податкового агента, передбачені п. 127.1 ст. 127 ПКУ, та на суму податкового боргу нараховується пеня після закінчення строків погашення узгодженого грошового зобов’язання згідно з п.п. 129.1.1 п. 129.1 ст. 129 ПКУ.

Запитання:

Які наслідки може мати платник єдиного податку (першої або другої групи) від здійснення діяльності, яка не зазначена в реєстрі платників єдиного податку, або яка не дає права застосовувати спрощену систему?

Відповідь:

Платники єдиного податку зобов'язані перейти на сплату інших податків і зборів, визнаних Податковим кодексом України, зокрема, у разі здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування або у разі здійснення видів діяльності, не зазначених у реєстрі платників єдиного податку - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності.

Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої - третьої групи (фізичні особи - підприємці) у розмірі 15 відсотків до доходу, отриманого:

- від провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи;

- від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

Таким чином, наслідком порушення вищезазначених критеріїв є обов'язок суб'єкта підприємницької діяльності (як першої, так і другої групи платників єдиного податку):

1) до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеного у реєстрі платників єдиного податку та/або від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків;

2) зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених ПКУ, з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності.

Запитання:

Чи включається до доходу фізичної особи - платника єдиного податку сума фінансової допомоги, наданої на поворотній основі?

Відповідь:

Доходом платника єдиного податку фізичної особи – підприємця є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій), матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 Податкового кодексу України.

Поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов’язковою до повернення.

Водночас, поворотна фінансова допомога в Цивільному кодексі України (далі - ЦКУ) відповідає договору позики, особливості укладення якого повинні відповідати умовам ст. 1046 - 1053 Цивільного кодексу.

Тобто, надати кошти в позику під відсотки вправі лише фінансові установи.

Не можуть бути платниками єдиного податку першої - третьої груп суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), які, зокрема здійснюють діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами (пп. 291.5 ст. 291 Податкового кодексу).

Відповідно до Національного класифікатора України ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності» (КВЕД 2010), надання поворотної фінансової допомоги належить до коду 64 «Надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення» та є забороненим для здійснення діяльності на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності.

Таким чином, фізична особа – підприємець, яка порушила умови перебування на спрощеній системі оподаткування, а саме надавала поворотну фінансову допомогу, зобов’язана оподаткувати дохід в сумі повернутих коштів за надання такої допомоги за ставкою 15 відсотків та перейти на сплату інших податків і зборів з першого числа місяця, наступного за звітним кварталом, в якому відбулося таке порушення.

Запитання:

Я, фізична особа підприємець, працюю на єдиному податку (1 група), збираюся у відпустку. Чи необхідно сплачувати мені за цей місяць, коли я не буду працювати, єдиний податок?

Відповідь:

Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

Інформація про період щорічної відпустки і терміни тимчасової втрати працездатності з обов'язковим додаванням копії листка непрацездатності подається за заявою у довільній формі.

При цьому у Податковому кодексі не міститься норми щодо необхідності завірення копії листка (листків) непрацездатності податковим органом, нотаріусом, іншими уповноваженими законом особами чи органами.

Тобто якщо платник єдиного податку, який не використовує працю найманих осіб, йде у відпустку, він може не сплачувати єдиний податок за час відпустки, але не більше ніж за один календарний місяць на рік за умови подання відповідної заяви до органу доходів і зборів.

Також такий платник єдиного податку звільняється від сплати єдиного податку за період хвороби за умови подання таким платником відповідної заяви з доданням копії листка (листків) непрацездатності.

Окремого терміну подання заяви щодо періоду щорічної відпустки і терміну втрати працездатності нормами Податкового кодексу не передбачено.

З метою уникнення порушення терміну щодо сплати авансових платежів рекомендую подати до органів фіскальної служби заяву щодо періоду щорічної відпустки до початку відпустки.

Запитання:

Я, приватний підприємець, здійснюю роздрібний продаж товарів у магазині. Чи можу я бути на першій групі єдиного податку? Магазин розташований на ринку.

Відповідь:

До першої групи платників єдиного податку належать фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300 000 гривень.

Торгове місце – площа, відведена для розміщення необхідного для торгівлі інвентарю (вагів, лотків тощо) та здійснення продажу продукції з прилавків (столів), транспортних засобів, причепів, візків (у тому числі ручних), у контейнерах, кіосках, палатках тощо. До торгових місць на ринках не належать магазини та об’єкти ресторанного господарства (п. 1.8 Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 12-торг «Про наявність і використання торгової мережі на ринках та реалізацію сільськогосподарської продукції на них», затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 26.07.2005 № 209).

Тобто, приватний підприємець, який здійснює продаж товарів у магазині, розташованому на території ринку, не буде платником єдиного податку першої групи.

Запитання:

Чи може підприємець на спрощеній системі (3 група) зменшити свій оподатковуваний дохід на суму єдиного соцвнеску?

Відповідь:

Платники єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість, у книзі обліку доходів не відображають сплачену суму єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а платники єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану вартість у книзі обліку доходів і витрат у графі 5 розділу ІІ «Витрати» відображають суму сплаченого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Згідно п. 292.10. Податкового Кодексу України не є доходом суми податків і зборів, утримані (нараховані) платником єдиного податку під час здійснення ним функцій податкового агента, а також суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, нараховані платником єдиного податку відповідно до закону.

Тобто, дохід фізичної особи – підприємця – платника єдиного податку третьої групи не зменшується на суму сплаченого єдиного внеску.

Запитання:

Чи можуть підприємці - платники єдиного податку торгувати пивом і вином?

Відповідь:

Відповідно до пп. 291.5.1.3 п. 291.5 ст. 291 Податкового кодексу України не можуть бути платниками єдиного податку суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), які здійснюють виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов'язаної з роздрібним продажем пива та столових вин).

Просмотров: 273 | Добавил: Сентябрь | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Вход на сайт
Поиск
Календарь
«  Июнь 2015  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Погода
Курс валют
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Цены на топливо
Статистика

Архив записей
Rambler's Top100
Copyright MyCorp © 2019 |