Среда, 23.10.2019, 22:08
Приветствую Вас Гость

Торгово - промышленный портал

 "Промтехснаб"

Главная » 2014 » Июнь » 20 » Исчисление и уплата единого социального взноса
22:10
Исчисление и уплата единого социального взноса

 

Нещодавно Міндоходів України спільно з журналом «Вісник Міністерства доходів і зборів України» було проведено «гарячу» телефонну лінію на тему «Обчислення і сплата єдиного соціального внеску». На запитання платників відповідала начальник Управління адміністрування єдиного внеску та методології Департаменту доходів і зборів з фізичних осіб Міністерства доходів і зборів України Світлана Кепіна.

   

    Пропонуємо вашій увазі відповіді на запитання, поставлені під час проведення телефонної лінії.

   

   

Нарахування єдиного внеску на вартість форменого одягу та спецодягу

 

  

    1. Чи нараховується єдиний внесок на вартість безкоштовно наданого працівникам форменого одягу та на вартість виданого спецодягу?

   

    Вартість безкоштовно наданого працівникам форменого одягу, що може використовуватися поза робочим місцем та залишається в особистому постійному користуванні, належить до фонду додаткової заробітної плати й інших заохочувальних та компенсаційних виплат згідно з пп. 2.2.11 п. 2.2 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату України від 13.01.2004 р. № 5.

   

    Отже, вартість безкоштовно наданого працівникам форменого одягу, що може використовуватися поза робочим місцем та залишається в особистому постійному користуванні, є базою для нарахування єдиного внеску.

   

    Пунктом 5 розділу II Переліку видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.12.2010 р. № 1170 (далі — Перелік № 1170) передбачено, що відшкодування працівникам витрат на придбання ними спецодягу та інших засобів індивідуального захисту у разі невидачі їх роботодавцем або вартість виданого згідно з чинними нормами спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту не є базою для нарахування й утримання єдиного внеску.

   

   

Несвоєчасна сплата єдиного внеску

 

  

    2. Через фінансовий стан платника несвоєчасно перераховано єдиний внесок. Чи застосовуються штрафні санкції у цьому випадку?

   

    Відповідно до частини 12 ст. 9 Закону України від 08.07.2010 р. № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі — Закон про ЄСВ) єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника.

   

    У разі несвоєчасної (або не в пов­ному обсязі) сплати єдиного внеску до платника застосовуються фінансові санкції, передбачені Законом про ЄСВ, а посадові особи, винні в порушенні законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність.

   

    Суми єдиного внеску, своєчасно не нараховані та/або не сплачені у строки, встановлені законом, є недоїмкою.

   

    За несплату, неповну сплату або несвоєчасну сплату суми єдиного внеску накладається штраф у розмірі 10% несплачених або несвоєчасно сплачених сум єдиного внеску, а на суму недоїмки нараховується пеня з розрахунку 0,1% суми недоплати за кожний день прострочення.

   

    Крім того, за порушення порядку нарахування, обчислення і строків сплати єдиного внеску посадові особи платників єдиного внеску несуть адміністративну відповідальність у вигляді штрафу (від 340 до 510 грн.).

   

   

Нарахування єдиного внеску на заробітну плату працівників-інвалідів

 

  

    3. Чи може фізична особа — суб’єкт підприємницької діяльності нараховувати єдиний внесок у розмірі 8,41% на заробітну плату працівників-інвалідів?

   

    Розмір єдиного внеску для кожної категорії платників і пропорції його розподілу за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування визначаються ст. 8 Закону про ЄСВ.

   

    Платники-роботодавці нараховують єдиний внесок із суми нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України від 24.03.95 р. № 108/95-ВР «Про оплату праці» (далі — Закон про оплату праці), залежно від визначеного класу професійного ризику виробництва, до якого віднесено платника єдиного внеску, з урахуванням видів його економічної діяльності (від 36,76 до 49,7%).

   

    Згідно з частиною 13 ст. 8 Закону про ЄСВ єдиний внесок для підприємств, установ і організацій, в яких працюють інваліди, встановлюється в розмірі 8,41% їх заробітної плати, тобто фізичних осіб — підприємців не віднесено до платників єдиного внеску, які мають право здійснювати нарахування єдиного внеску на заробітну плату для працюючих у них інвалідів в розмірі 8,41%.

   

    Таким чином, фізична особа — підприємець нараховує єдиний внесок на заробітну плату працівників-інвалідів у розмірі, встановленому залежно від класу професійного ризику виробництва, до якого його віднесено.

   

   

Нарахування єдиного внеску на суми виплат військовослужбовцям

 

  

    4. Чи нараховується єдиний внесок на суми виплат індексації грошового забезпечення та вихідної допомоги при звільненні військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу?

   

    Платниками єдиного внеску відповідно до абзацу сьомого п. 1 частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ є військові частини та органи, які виплачують грошове забезпечення військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам рядового і начальницького складу.

   

    Згідно з абзацом другим п. 1 частини першої ст. 7 та частиною шостою ст. 8 цього Закону для зазначених платників єдиний внесок нараховується на суми грошового забезпечення у розмірі 34,7%. Єдиний внесок з військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби), осіб рядового і начальницького складу утримується в розмірі 2,6% грошового забезпечення (частина десята ст. 8 Закону про ЄСВ).

   

    Відповідно до ст. 9 Закону України від 20.12.91 р. № 2011-XII «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» до складу грошового забезпечення включаються: посадовий оклад; оклад за військовим званням; щомісячні додаткові види грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, які мають постійний характер, премії); одноразові додаткові види грошового забезпечення.

   

    Перелік додаткових видів грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу наведено в додатках 25 — 28 до постанови Кабінету Міністрів України від 07.11.2007 р. № 1294 «Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб». При цьому суми одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби та індексації грошового забезпечення військовослужбовців не віднесено до зазначеного переліку.

   

    Крім того, згідно з п. 2 розділу I Переліку № 1170 одноразова допомога військовослужбовцям при звільненні з військової служби належить до виплат, на які не нараховується єдиний внесок.

   

    Враховуючи викладене, на суми виплат індексації грошового забезпечення та вихідної допомоги при звільненні осіб рядового і начальницького складу єдиний внесок не нараховується.

   

   

Нарахування єдиного внеску на заробітну плату фізичних осіб — нерезидентів

 

  

    5. Чи нараховується єдиний внесок на заробітну плату фізичних осіб — нерезидентів представництвами іноземних держав, розташованими на території України?

   

    Відповідно до пунктів 1 та 6 частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ платниками єдиного внеску є дипломатичні представництва і консульські установи іноземних держав, філії, представництва й інші відокремлені підрозділи іноземних підприємств, установ та організацій (у тому числі міжнародні), розташовані на території України, громадяни України та особи без громадянства, які працюють у дипломатичних представництвах і консульських установах іноземних держав, філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах іноземних підприємств, установ та організацій (зокрема, міжнародних), розташованих на території України.

   

    Іноземні громадяни, які працюють у представництвах іноземних підприємств, розташованих на території України, не віднесені Законом про ЄСВ до платників єдиного внеску та не підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню.

   

    Отже, враховуючи зазначене, єдиний внесок на заробітну плату фізичних осіб — нерезидентів представництвами іноземних держав, розташованих на території України, не нараховується та не утримується.

   

    Водночас під час нарахування та сплати єдиного внеску зазначеною категорією осіб згідно з частиною четвертою ст. 8 Закону України від 09.07.2003 р. № 1058-ІV

    «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на отримання пенсійних виплат і соціальних послуг із системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування нарівні з громадянами України на умовах та в порядку, передбачених цим Законом, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.

   

   

Мобілізовані наймані працівники

 

  

    6. Як відображається заробітна плата мобілізованих працівників у звіті щодо сум нарахованого єдиного внеску?

   

    Відповідно до пунктів 7, 8 Інструкції про умови виплати грошового забезпечення та заохочення військовозобов’язаних та резервістів, затвердженої наказом Міністра оборони України від 12.03.2007 р. № 80, за працівниками, призваними на військові збори, зберігаються місце роботи і середня заробітна плата. Зазначеним особам виплачується заробітна плата за відпрацьований час до дня припинення роботи у зв’язку з від’їздом на збори, а також середня заробітна плата за перші півмісяця зборів. За решту часу перебування на зборах заробітна плата виплачується у звичайні строки, встановлені на підприємстві, в установі чи організації, де працює військовозобов’язаний.

   

    Згідно з п. 2 постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2006 р. № 1644 «Про порядок і розміри грошового забезпечення та заохочення військовозобов’язаних та резервістів» виплата середнього заробітку військовозобов’язаним, у тому числі резервістам, призваним на збори, провадиться підприємствами, установами та організаціями, в яких працюють призвані на збори громадяни.

   

    На період мобілізації, на особливий період, але не довше ніж один рік, за працівниками також зберігаються місце роботи і середня заробітна плата. Таку норму запроваджено з 01.04.2014 р. Законом України від 27.03.2014 р. № 1169-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення проведення мобілізації».

   

    Отже, трудові відносини протягом зазначених строків з такими працівниками не перериваються.

   

    Спеціального коду типу нарахувань для відображення середньої заробітної плати у табл. 6 додатка 4 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міндоходів України від 09.09.2013 р. № 454, нормативно не встановлено. У разі якщо період мобілізації або перебування працівника на військових зборах лежить у межах одного місяця, середня заробітна плата, нарахована за цей час, відображається сукупно із заробітною платою за такий звітний місяць.

   

    Якщо період виходить за межі одного календарного місяця, то «перехідна» сума середньої заробітної плати відображається окремим рядком за наступний календарний місяць, аналогічно відпускним, але без зазначення типу нарахування.

   

    У разі якщо військовозобов’язаний був призваний зі щорічної чи додаткової відпустки за погодженням із роботодавцем, відпустки підлягають продовженню після закінчення зборів або перенесенню на інший строк. В останньому випадку перерахунок відпускних, а саме їх сторнування, відображається у табл. 6 додатка 4 відповідно до загальновстановлених правил формування персоніфікованих даних у таких випадках, із застосуванням знака «–».

   

   

Нарахування єдиного внеску на суму компенсацій за невикористану відпустку

 

  

    7. Чи є об’єктом для нарахування та утримання єдиного внеску сума компенсації за невикористані дні щорічної відпустки?

   

    Статтею 1 Закону про оплату праці визначено, що заробітна плата — це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу.

   

    Структуру заробітної плати визначено ст. 2 цього Закону, у тому числі інші заохочувальні та компенсаційні виплати, до яких належать виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, компенсаційні й інші грошові та матеріальні виплати, які не передбачено актами чинного законодавства або які провадяться понад установлені зазначеними актами норми.

   

    Отже, до фонду оплати праці у складі фонду додаткової заробітної плати входять суми грошових компенсацій у разі невикористання, зокрема, щорічних (основної та додаткових) відпусток у розмірах, передбачених законодавством.

   

    Таким чином, зазначені виплати є об’єктом для нарахування та утримання єдиного внеску.

   

    Відповідно до ст. 24 Закону України від 15.11.96 р. № 504/96-ВР «Про відпустки» у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткові відпустки працівникам, які мають дітей.

   

    У разі переведення працівника на роботу на інше підприємство грошову компенсацію за не використані ним дні щорічних відпусток за його бажанням має бути перераховано на рахунок підприємства, на яке перейшов працівник.

   

    Згідно зі ст. 116 Кодексу законів про працю України при звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення. Якщо працівник у цей день не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред’явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок.

   

    Враховуючи викладене, у випадку невикористання працівником щорічної відпустки cуми грошових компенсацій виступають як оплата за невідпрацьований час, відповідно:

   

    якщо компенсацію нараховано працівнику, який звільняється, у день його звільнення, єдиний внесок на такі суми нараховується;

   

    якщо компенсацію нараховано працівнику, який звільняється, на наступний день після дня його звільнення, єдиний внесок на такі суми не нараховується.

   

    У разі якщо суму компенсації за невикористані дні щорічної відпустки перераховано роботодавцем на рахунок підприємства, на яке перейшов працівник (за бажанням, у разі зміни місця роботи), така сума також є об’єктом для нарахування та утримання єдиного внеску.

 

По материалам: Міністерство доходів і зборів України

 

 

Просмотров: 256 | Добавил: Сентябрь | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Вход на сайт
Поиск
Календарь
«  Июнь 2014  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Погода
Курс валют
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Цены на топливо
Статистика

Архив записей
Rambler's Top100
Copyright MyCorp © 2019 |