Воскресенье, 05.07.2020, 12:19
Приветствую Вас Гость

Торгово - промышленный портал

 "Промтехснаб"

Главная » 2013 » Сентябрь » 20

Товари вважаються помилково ввезеними в Україну, якщо митниця Міндоходів після вивчення товаросупровідних документів переконається в тому, що ввезення цих товарів не є умисним. Таке ввезення товарів не вважаться порушенням митних правил.
Водночас, якщо умови та підстави ввезення товарів були змінені після того як вони перетнули митний кордон України, такі товари не вважаються помилково ввезеними.
Помилково ввезені товари вивозяться за межі території України на підставі товаросупровідних документів, якщо вони не пропущені на митну територію України. Якщо ж товари помилково були пропущені до України і вони зберігають статус іноземних товарів, такі товари вивозяться за межі України у митному режимі реекспорту на підставі товаросупровідних документів, згідно з якими були ввезені.
Визначення помилково ввезених товарів надано у статті 190 Митного кодексу України від 13.03.12 №4495-VI.
Нагадуємо, реекспорт - це митний режим, відповідно до якого товари, що були раніше ввезе ... Читать дальше »
Просмотров: 3955 | Добавил: Сентябрь | Дата: 20.09.2013 | Комментарии (0)


Кроме того, Законом вводится новый судебный сбор.
ВР вчера приняла Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уплаты судебного сбора (законопроект № 0973).
Законом предусматривается внесение изменений в КоАП и Закона о судебном сборе - вводятся новые ставки судебного сбора по делам об админправонарушениях и повышаются отдельные ставки судебного сбора, взимаемого за подачу в суд исковых и других заявлений, предусмотренных процессуальным законодательством.
Предусмотрено, что в случае вынесения судом постановления о наложении административного взыскания, лицом, на которое наложено взыскание, уплачивается судебный сбор, ставка которого устанавливается в размере 0,03 размера минимальной зарплаты.
Также предусмотрено установить дифференцированную шкалу размера ставки судебного сбора, которая взимается за представление в суд искового заявления о возмещении морального ущерба. Размер ставки судебного сбора ставится в прямую зависимость о ... Читать дальше »
Просмотров: 326 | Добавил: Сентябрь | Дата: 20.09.2013 | Комментарии (0)


Зарегистрировав субъект предпринимательства, который будет вести торговлю под вывеской интернет-магазина, предприниматель предстает перед выбором наиболее удобной системы налогообложения, чтобы было и удобно, и с минимальными потерями и затратами. Prostopravo.com.ua расскажет об особенностях систем налогообложения, применимых к интернет-магазинам.
Налогообложение интернет-магазина строится на нормах, закрепленных Налоговым кодексом Украины. Если подходить к вопросу глобально, то можно выделить две системы налогообложения: общую и упрощенную. Разберем каждую из них подробнее и посвятим данный материал общей системе налогообложения.
Начнем с того, что Налоговый кодекс Украины предполагает два налога, которыми может облагаться доход субъекта предпринимательства: налог на прибыль предприятий и налог на доходы физических лиц. Первым из них облагается прибыль юридического лица, вторым - физических лиц вообще и физических лиц - предпринимателей, в частности. Оговорюсь сразу, о нал ... Читать дальше »
Просмотров: 386 | Добавил: Сентябрь | Дата: 20.09.2013 | Комментарии (0)

Чи має право підприємство на загальній системі оподаткування віднести до складу валових витрат вартість отриманих послуг з надання персоналу (аутстаффінг)?

Чи має право підприємство на спрощеній системі оподаткування перенадавати послуги аутстаффінгу іншим суб'єктам господарської діяльності у разі отримання таких послуг від нерезидента та що у цьому випадку вважатиметься доходом такого підприємства: сума отриманої винагороди від нерезидента чи сума оплати за послуги підприємством-замовником (треті особи)?


Відповідно до пп. 14.1.183 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі – ПКУ) послуга з надання персоналу – господарська або цивільно-правова угода, відповідно до якої особа, що надає послугу (резидент або нерезидент), направляє у розпорядження іншої особи (резидента або нерезидента) одну або декількох фізичних осіб для виконання визначених цією угодою функцій.

Аутстаффінг (англ. out – «поза» + англ. Staff – «штат») передбачає надання підп ... Читать дальше »
Просмотров: 318 | Добавил: Сентябрь | Дата: 20.09.2013 | Комментарии (0)

Лист ПФУ від 23.07.2013 р. № 19045/03-20

Пенсійний фонд України роз’яснив питання щодо сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) фізичною особою — підприємцем на загальній системі оподаткування.

Так, фізичні особи — підприємці на загальній системі оподаткування нараховують ЄСВ у розмірі 34,7 % сум доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума ЄСВ не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за місяць, у якому отримано дохід (прибуток).

Обчислення сум ЄСВ зазначеною категорією платників здійснюється на підставі даних річних податкових декларацій та отриманих від податкових органів відомостей про результати перевірок діяльності таких осіб, що призвели до збільшення або зменшення розміру доходу, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб.

Отже, якщо підприємець на загальній системі оподаткування зазначить в декла ... Читать дальше »
Просмотров: 263 | Добавил: Сентябрь | Дата: 20.09.2013 | Комментарии (0)

Нацбанк решил четко урегулировать дату завершения импортной операции без ввоза товара. Он принял постановление «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины» от 16.09.2013 г. № 364 (готовится на публикацию в «Офіційному віснику України» № 71 за 24.09.2013 г.).

Указанные изменения коснутся, в частности, Инструкции о порядке осуществления контроля за экспортными, импортными операциями, утвержденной постановлением Правления НБУ от 24.03.1999 г. № 136, которую решили привести в соответствие с Порядком определения срока и условий завершения импортной операции без ввоза товара на таможенную территорию Украины, утвержденным постановлением КМУ от 05.12.2007 г. № 1392.

Как отметила директор Департамента контроля, методологии и лицензирования валютных операций Надежда Пасенова: «Со вступлением в силу вышеприведенных изменений уполномоченные банки смогут снимать с контроля импортные операции без ввоза товара на территорию Украины только при ... Читать дальше »
Просмотров: 256 | Добавил: Сентябрь | Дата: 20.09.2013 | Комментарии (0)

Прес-служба Головного управління МДЗ у Черкаській області

Головне управління Міндоходів у Черкаській області роз’яснює порядок справляння екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів (екологічний податок за транспортні засоби) у разі придбання транспортного засобу після 1 вересня 2013 року в особи, яка придбала цей транспортний засіб до цієї дати.

З 1 вересня 2013 року перелік об’єктів оподаткування екологічним податком доповнено новим — за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів. Так, до платників екологічного податку віднесено суб’єктів господарювання, юридичних осіб, що не провадять господарську (підприємницьку) діяльність, бюджетні установи, громадські та інші підприємства, установи та організації, постійні представництва нерезидентів, включаючи тих, які виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, під час провадження діяльності яких на території України і в межах її конти ... Читать дальше »
Просмотров: 237 | Добавил: Сентябрь | Дата: 20.09.2013 | Комментарии (0)

На сьогоднішній день земельні відносини в Україні, зокрема порядок регулювання виплати земельного податку регулюються Земельним кодексом України від 25.10.2001 № 2768-III (далі - Земельний кодекс), а також Податковим кодексом України від 02.12.2010 № 2755-VI (далі - Податковий кодекс).

Проте, зважаючи на те, що правовідносини виникли ще до набрання чинності Податковим кодексом, до 01.01.2011 при визначенні порядку сплати фізичною особою-підприємцем (далі - ФОП) платником єдиного податку земельного податку саме до 01.01.2011 необхідно керуватися наступними нормативно-правовими актами:

1. Указ Президента України від 03.07.1998 № 727/98 «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва» (втратив чинність) (надалі - Указ про спрощену систему)

2. Закон України від 21.12.2000 № 2181-III «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» (втратив чинність)

3. Закон Україн ... Читать дальше »
Просмотров: 291 | Добавил: Сентябрь | Дата: 20.09.2013 | Комментарии (0)

04 июля 2013 года Верховная Рада Украины приняла Закон № 408-VII «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в отношении трансфертного ценообразования», согласно которому был изменен порядок определения обычной цены. Эти изменения вступили в силу, начиная с 1 сентября 2013 года.

Что такое обычная цена

Закон Украины № 408-VII регламентирует, что обычной ценой является цена товаров, услуг или работ, указанная в договоре по взаимному соглашению сторон. Но есть и привычная для законодательства оговорка, согласно которой данное правило действительно только в случае, если Налоговым кодексом Украины не установлено иное. Кроме того, при отсутствии доказательств обратного, выявленных, например, во время проведения такого мероприятия, как налоговая проверка, при определении обычной цены необходимо исходить из уровня рыночных цен.

Исключения из общего правила

• Если законодательно предусмотрено государственное регулирование цен на определенные товары, услуги и ... Читать дальше »
Просмотров: 347 | Добавил: Сентябрь | Дата: 20.09.2013 | Комментарии (0)

Міністерство доходів і зборів України повідомляє, що з метою реалізації норм Закону України від 04.07.2013 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи» вчора, 19 вересня, було відкрито нові рахунки в органах Державної казначейської служби для зарахування єдиного внеску.

Номера рахунків розміщено на веб-порталі Міндоходів у розділі «Реєстри».

Відкриті рахунки заблоковані, про введення їх в дію буде повідомлено додатково.

З остаточного вирішення усіх питань щодо рахунків, на які буде перераховуватися єдиний внесок, платникам слід звертатися до органу доходів і зборів за місцем взяття їх на облік як платників єдиного внеску.

Нагадаємо, що у вересні всі процедури щодо прийняття та оброблення звіту про суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та обліку сплати страхових коштів у картках особових рахунків платників здійснює Пенсійний фонд, тому саме н ... Читать дальше »
Просмотров: 472 | Добавил: Сентябрь | Дата: 20.09.2013 | Комментарии (0)

Вход на сайт
Поиск
Календарь
«  Сентябрь 2013  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Погода
Курс валют
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Цены на топливо
Статистика

Архив записей
Rambler's Top100
Copyright MyCorp © 2020 |