Воскресенье, 05.07.2020, 13:56
Приветствую Вас Гость

Торгово - промышленный портал

 "Промтехснаб"

Главная » 2013 » Февраль » 28
КНИГИ ОБЛІКУ ДОХОДІВ І ВИТРАТ У ЄДИННИКІВ: ПРАВИЛА ЗАПОВНЕННЯ РОЗДІЛУ ІІ «ВИТРАТИ»

У газеті «Про приватних підприємців та єдиний податок» № 16/2012 ми зупинилися на порядку відображення доходів у Книзі обліку доходів та Книзі обліку доходів і витрат. Сьогодні ж ознайоммося виключно з розділом ІІ «Витрати» Книги обліку доходів і витрат і розберімо основні проблемні питання, які виникають під час його заповнення… Насамперед зауважимо, що Книгу обліку доходів і витрат (далі —Книга) заповнюють лише ті фізособи-єдинники, які знаходяться в групах 3 та 5 спрощеної системи оподаткування та є платниками ПДВ. Перед тим як переходити безпосередньо до аналізу граф витратного розділу Книги, нагадаємо деякі основоположні принципи визнання витрат єдинниками. По-перше, фізособи — платники єдиного податку визнають витрати господарської діяльності й відображають їх у Книзі за датою списання коштів із банківського рахунка підприємця чи датою оплати готівкою (тобто за касовим методом). Водноч ... Читать дальше »
Просмотров: 535 | Добавил: Сентябрь | Дата: 28.02.2013 | Комментарии (0)

Окремі фізичні особи мають право та можуть скористатися податковою знижкою. Крім декларації про майновий стан і доходи, на вимогу органу державної податкової служби, така особа повинна надати також довідку про отримані у звітному році доходи.

Для цього особи, які мають статус податкових агентів, зобов’язані надати платнику податку відомості про суму виплаченого на його користь доходу, суму застосованих соціальних податкових пільг та суму утриманого податку.

Водночас, варто зазначити, що затвердженої форми довідки про доходи, яку повинні надавати податкові агенти на вимогу платника податків, не передбачено. Тому така довідка надається у довільній формі. В ній, крім загальної інформації про фізичну особу (ПІБ, реєстраційний номер облікової картки, період роботи), обов’язково зазначається наступна інформація:

- сума нарахованого оподатковуваного доходу (помісячно та загальною сумою);
- розмір та сума податкової соціальної пільги;
- сума нарахованого та утри ... Читать дальше »
Просмотров: 377 | Добавил: Сентябрь | Дата: 28.02.2013 | Комментарии (0)

ГНС в Одесской области письмом от 04.12.2012 г. № 32819/10/15-0213 разъяснила некоторые нюансы налогового учета расходов на командировки, расходов на страхование и расходов, связанных с выполнением договора транспортного экспедирования.

1. Налоговики напомнили, что при определении объекта обложения налогом на прибыль учитываются, в частности, следующие расходы двойного назначения: расходы на командировку физических лиц, которые состоят в трудовых отношениях с таким плательщиком налога или являются членами руководящих органов плательщика налога, в пределах фактических расходов командированного лица на проезд (в том числе перевоз багажа, бронирование транспортных билетов) как до места командировки и обратно, так и по месту командировки (в том числе на арендованном транспорте), оплату стоимости проживания в гостиницах (мотелях), а также включенных в такие счета расходов на питание или бытовые услуги (стирка, чистка, починка и глажка одежды, обуви или белья), на найм других жилых п ... Читать дальше »
Просмотров: 368 | Добавил: Сентябрь | Дата: 28.02.2013 | Комментарии (0)

За діючим законодавством України галузеві (міжгалузеві) і територіальні угоди та колективні договори підлягаються повідомній реєстрації, яка до цього часу проводилася з урахуванням норм відповідного Положення про порядок повідомної реєстрації (затверджено постановою КМУ N 225 від 05.04.94 р.). На заміну цьому документу урядом було розроблено новий Порядок, на деяких нововведеннях якого ми б хотіли зупинитися:

- для реєстрації галузевої (міжгалузевої) і територіальної угоди її сторони додатково будуть подавати копії свідоцтв про підтвердження репрезентативності (простіше кажучи – правомочності представляти) суб'єктів сторони профспілок та сторони роботодавців, які брали участь у колективних переговорах з питань укладення відповідної угоди;

- повідомна реєстрація буде проводитися у двотижневий термін з дня одержання угоди (договору), тоді як в даний час на реєстрацію відведено 14 робочих днів;

- інформація щодо проведення реєстрації має бути опублікована реєструюч ... Читать дальше »
Просмотров: 277 | Добавил: Сентябрь | Дата: 28.02.2013 | Комментарии (0)

Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 17.12.2012 р. № 1340, який офіційно оприлюднено 19 лютого 2013 р. у новій редакції затверджено форму Реєстру виданих та отриманих податкових накладних та Порядок його ведення.

Оскільки наказом визначено, що він набирає чинності з першого числа місяця, що настає за місяцем з дня його офіційного опублікування, застосовувати оновлену форму Реєстру та правила його ведення платники ПДВ мають з 1 березня 2013 року.

Отже, основні відмінності від попередньої редакції Порядку складання Реєстру:

Для платників податку на додану вартість, які перебувають на спеціальних режимах оподаткування (сільгоспвиробники та переробні підприємства) передбачено складання окремих реєстрів з відповідними позначками, а саме:

сільськогосподарські підприємства, які застосовують спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства відповідно до статті 209 розділу V Кодексу, - з позн ... Читать дальше »
Просмотров: 396 | Добавил: Сентябрь | Дата: 28.02.2013 | Комментарии (0)

Газета «Частный предприниматель»
Постановлением ПФУ от 17.01.2013 г. № 1-1 утверждена форма уведомления о проведении плановой проверки плательщика единого взноса.
По этой форме плательщик единого взноса уведомляется не позднее чем за 10 дней до проведения плановой проверки соблюдения законодательства о начислении и уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и других платежей, контроль за уплатой которых возложен на органы ПФУ, и достоверности сведений, представленных в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования.
Уведомление направляется плательщику единого взноса за счет средств соответствующего органа ПФУ заказным письмом или телефонограммой либо вручается лично под расписку. Форма такой расписки также приведена в постановлении № 1-1.
Срок проведения плановой проверки для субъектов малого предпринимательства не должен превышать 5 рабочих дней.
Просмотров: 366 | Добавил: Сентябрь | Дата: 28.02.2013 | Комментарии (0)


Юридичні особи та фізичні особи – підприємці, які надають побутові послуги, реалізують товари у пунктах продажу, здійснюють торгівлю валютними цінностями та діяльність у сфері розваг, зобов’язані сплачувати збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності (далі – Збір).
З метою здійснення такої діяльності суб’єкт господарювання повинен придбати торговий патент. Для цього необхідно подати до органу ДПС за місцем сплати збору заявку на придбання патенту. Заявка повинна містити такі відомості:
- найменування суб`єкта господарювання, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) та ПІБ особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи);
- юридична адреса (місцезнаходження) суб'єкта господарювання. У разі, якщо патент придбається для відокремленого підрозділу, - місцезнаходження такого відокремленого підрозділу згідно з документом, що засвідчує право власності (оренди);
- вид підприємницької діяльності, для провадження якої придбається то ... Читать дальше »
Просмотров: 274 | Добавил: Сентябрь | Дата: 28.02.2013 | Комментарии (0)


Не так давно (25.11.2012 р.) ми стали свідками подорожчання алкогольних виробів. На черзі наступний етап зростання цін: уже з 1 березня 2013 року в Україні мінімальна роздрібна ціна 0,5 літра горілки становитиме 30,1 грн.
Нагадаємо: це зумовлено тим, що з початку березня мінімальна роздрібна ціна за 1 літр 100-відсоткового спирту збільшиться зі 142,5 грн до 150,5 грн, а оптово-відпускна ціна — з 96,18 грн до 101,6 грн.
Крім того, збільшиться мінімальна ціна за 1 літр 100-відсоткового спирту для виробництва інших зброджених напоїв, сумішей зі зброджених напоїв і сумішей зброджених напоїв з безалкогольними напоями (наприклад, сидр, перрі, напій медовий). А саме, роздрібна ціна збільшиться зі 154 грн до 163,8 грн, а оптово-відпускна — із 103 грн до 110,6 грн.
Тож не забудьте виставити 01.03.2013 р. цінники не нижче мінімально допустимих.
Запам'ятайте!
Торгівля алкогольними напоями за цінами, нижчими за встановлені мінімальні, тягне за собою штраф із суб'єкта господ ... Читать дальше »
Просмотров: 615 | Добавил: Сентябрь | Дата: 28.02.2013 | Комментарии (0)


Для суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності та обрали для себе першу групу, останнім днем подання податкової декларації за 2012 рік є 1 березня 2013 року. У декларації відображаються обсяг отриманого доходу за минулий рік та щомісячні авансові внески, які сплачуються не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.
Зауважимо, що така декларація подається, якщо платник єдиного податку не допустив протягом року перевищення встановленого обсягу доходу та самостійно не перейшов на сплату єдиного податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку ІІ або ІІІ групи. У разі, якщо такі зміни відбулися, строки подання декларації змінюються на квартальні. А саме, платник податку подає декларацію щоквартально протягом 40 календарних днів після останнього календарного дня звітного кварталу.
Податкова декларація подається до органу державної податкової служби за місцем податкової адреси. Нагадуємо, що до першої групи пла ... Читать дальше »
Просмотров: 302 | Добавил: Сентябрь | Дата: 28.02.2013 | Комментарии (0)


Справка о доходах физических лиц, необходимая при подаче заявления на получение налоговой льготы, может быть заполнена налоговым агентом, ответственным за расчет, удержание и перечисление налогов на доходы физлиц, в свободной форме, но с указанием обязательных данных, говорится в разъяснении Министерства доходов и сборов, переданном УНИАН.
В числе обязательных данных – общая информация о физлице (ФИО, регистрационный номер учетной карты), сумма насчитанного налогооблагаемого дохода (помесячно и общей суммой), размер и сумма налоговой льготы, сумма насчитанного и удержанного единого социального взноса, сумма насчитанного и удержанного налога на доходы физлиц.
"Основание для начисления налоговой льготы с указанием конкретной суммы отображаются налогоплательщиком в годовой налоговой декларации, которая подается до 31 декабря следующего за отчетным периода", - сказано в разъяснении.
Право на налоговую льготу сохраняется в течение года и на следующий год не распространяется. ... Читать дальше »
Просмотров: 319 | Добавил: Сентябрь | Дата: 28.02.2013 | Комментарии (0)

Вход на сайт
Поиск
Календарь
«  Февраль 2013  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728
Погода
Курс валют
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Цены на топливо
Статистика

Архив записей
Rambler's Top100
Copyright MyCorp © 2020 |